Cold Up Here Productions

Ove Marius Stene x America x Cold Up Here Prod

24. januar 09
Se alle innlegg
I skrivende stund er CUHP represenert i statene med Ove Marius Stene, fotograf Daniel Mikkelsen
og deres følgevenn CC størmer. For tiden har de base i Jackson Hole hvor de jakter på shots.
Både på film og foto. Vi satser på en liten oppdatering derfra snart.

Sjekk deres beskjedne post på Tacky her!

-CUHP

Ove
contact@colduphereproductions.com