Cold Up Here Productions

Session Big Air.

31. januar 09
Se alle innlegg
Lars Johnsen, Krister Kopala og Michael Størdal er på Geilo for å kjøre contest denne helgen. Håper bra på resultater.
Vi satser på et lite resyme av contesten til uke.


Big Air
contact@colduphereproductions.com