Cold Up Here Productions

Innkjøp av scooter

20. januar 09
Se alle innlegg
Tidlig denne høsten ble det bestemt at vi skulle gå til innkjøp av scooter!

Noen greide å moderere seg mer enn andre.
Filmen under inneholder en som absolutt ikke klarte det.

-CUHP

Dødsmaskinen introduseres

contact@colduphereproductions.com